Algemene info


Stedelijke Basisschool Zuid, Gen. Deprezstraat 91 – 8530 Harelbeke

tel. : 056/733 455

e-mail: info@sbstasegem.be

http://www.sbstasegem.beWij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur: Stadsbestuur van Harelbeke, Marktstraat 29.

tel. 056 / 733311.Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij :

Dhr. Glorieux Eddy, Schepen van onderwijs.

Hij is te bereiken tijdens zijn  zitdagen in het stadshuis ,lokaal schepenen N-VA, elke donderdag van 17.30 u. tot 19.00 u.Hier kan je de afsprakennota van de school downloaden.


 

Te noteren

donderdag 18/02/2016
Ouderavond voor studiekeuze na 6de leerjaar

dinsdag 23/02/2016
Ouderraad

vrijdag 26/02/2016
Medissch onderzoek voor 1ste kleuter op school (1ste beurt)

vrijdag 04/03/2016
Medisch onderzoek voor K1 op school (tweede en laatste beurt)


willekeurige foto

 

created by PixelShape