Algemene info

Naam en adres, telefoon
Onze school bestaat uit 2 vestigingsplaatsen.
1ste vestigingsplaats ( met secretariaat van beide vestigingsplaatsen)
Stedelijke Basisschool Zuid, Gen. Deprezstraat 91 - 8530 Harelbeke,
tel. 056 / 53 27 85 - fax 056 / 225 149
e-mail: info@sbstasegem.be
http://www.sbstasegem.be

2de vestigingsplaats
Stadsschool Kameleon, Tientjesstraat 2, 8530 Harelbeke
Tel. 056 / 711 341
e-mail : info@dekameleon.be
http://www.dekameleon.be

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Harelbeke, Marktstraat 29,
tel. 056 / 733311.
Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij:
Dhr. Eddy Glorieux, Schepen van onderwijs, te bereiken tijdens zijn zitdagen in het stadhuis (2de verdiep), elke donderdag van 17.30 u. tot 19.00 u.

Scholengemeenschap
Sinds 1 september 2005 vormen het stedelijk onderwijs van Harelbeke en Kuurne officieel een scholengemeenschap voor 6 jaar. Met de symbolische naam "De Balk" tonen we aan dat er intensief samengewerkt wordt, zowel qua administratie, personeelsbeleid, als uitwisseling van pedagogische kennis.

U kunt hier de afsprakennota 2012-2013 downloaden als pdf-bestand.

 

Te noteren

vrijdag 06/03/2015
Quiz op school

zaterdag 07/03/2015
Lentefeest 6-jarigen

donderdag 12/03/2015
Pedagogische studiedag voor kleuter en lager

vrijdag 20/03/2015
Opendeur in de kleuterafdeling


willekeurige foto

 

created by PixelShape